ბატონო პრეზიდენტო, შეწყვიტეთ შიმშილობა!

  დღეს საქართველოს მოსახლეობას სჭირდებით ცოცხალი და ჯანმრთელი! ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს სამშობლოსთვის თავგანწირულ ნაბიჯს. თქვენმა ქმედებებმა სტიმული მოგვცა, რომ მაქსიმალური შემართებით განვაგრძოთ ბრძოლა თავისუფლებისათვის, მაგრამ ეს ბრძოლა წარმოუდგენელია თქვენს გარეშე! თქვენი როლი საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაში არის ინსტრუმენტული, ამიტომ გთხოვთ, ბატონო პრეზიდენტო, შეწყვიტეთ შიმშილობა! საქართველოს მოსახლეობას სჭირდებით ცოცხალი და ჯანმრთელი!
  firma la petición
  firma la petición
  Has deshabilitado JavaScript. Sin este programa, puede que nuestro sitio no funcione debidamente.

  política de privacidad

  al firmar, aceptas los condiciones del servicio de Care2
  Puede administrar sus suscripciones por correo electrónico en cualquier momento.

  ¿Tienes dificultades para firmarla?? Infórmanos.