Žádáme předání kontroly epidemie covidu-19 v ČR do rukou Spolkové republiky Německo

  Česká republika patří dlouhodobě mezi státy nejhůře zvládající pandemii covidu-19.
  Zřejmým viníkem je Vláda ČR, která nezodpovědně nakládá s veřejným zdravím občanů z důvodu zájmů podnikatelského sektoru, který se snaží opatření proti šíření covidu-19 zmírňovat a uvolňovat.
  ČR dlouhodobě může za zhoršení epidemiologické situace v sousedních státech, zvláště v Německu a Polsku - v těchto státech za druhou a dalšími vlnami epidemie majoritně stojí právě špatná situace v ČR, která "exportuje" covid-19 do sousedních států.
  Spolková republika Německo patří ke státům nejlépe zvládající pandemii covidu-19 v EU, zejména v počtu nakažených a počtu smrtí na covid-19 na 1000 obyvatel.
  Proto žádáme odstup Vlády ČR a veškerých souvisejících orgánů z kontroly epidemie covidu-19 v ČR a předání kontroly do rukou Spolkové republiky Německo za účelem zastavení zhoršování epidemiologické situace jak v ČR, tak v celé střední Evropě.
  MZČR a Vláda ČR nezvládá epidemii covidu-19 v ČR ani vakcinaci.
  ČR je jeden z nejméně proočkovaných států v EU na 1000 obyvatel a místo očkování potřebných se očkují zkorumpovaní majitelé pojišťoven a ředitelů ústavů řešící vakcinační logistiku.
  Nedávná událost -V ČR byla potvrzená nová britská mutace covidu-19, která je podle studií o 45-65% nakažlivější než aktuální nejrozšířenější mutace covidu-19 ukazuje na urgentnost a katastrofálnost situace.
  Podepište petici a zabraňte tisícům zbytečných obětí na koronavirus.
  Předání kontroly epidemie do rukou německým epidemiologům je jediné reálné a rozumné řešení aktuální krize.
  Vyřešte problém a přidejte svůj souhlas pod naší petici.
  signer
  signer
  Vous avez désactivé JavaScript sur votre navigateur. Sans JavaScript, il se peut que notre site Internet ne fonctionne pas correctement.

  politique de confidentialité

  En signant, vous acceptez les conditions de service de Care2
  Vous pouvez gérer vos abonnements à tout moment.

  Vous ne parvenez pas à signer cette pétition ?? Faites-le nous savoir.