Teken nu: we willen meer actie in de strijd tegen aids

Vandaag zullen zo'n 1.000 vrouwen hiv oplopen. En morgen zijn dat er nog eens 1.000. In dat tempo worden binnen een week zo'n 7.000 vrouwen met hiv geïnfecteerd.

Het slechte nieuws is dat aids er nog steeds is. Het goede nieuws? We hebben de middelen om er eindelijk wat aan te doen.

Het Global Fund voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria heeft geholpen om het aantal doden door deze ziektes met een derde te laten dalen. Dit innovatieve partnership ondersteunt de dappere verpleegkundigen en artsen aan de frontlinie, en zoekt daarnaast naar de nieuwste technologie om mensen te steunen in hun strijd tegen deze dodelijke ziektes.

Miljoenen vrouwen en meisjes lopen nog steeds risico. Maar als we met genoeg mensen in actie komen, kan 2019 een keerpunt in de strijd worden. Dit jaar komen regerings- en bedrijfsleiders, waaronder onze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, samen in Frankrijk om te praten over het budget voor het Global Fund. Zorgen zij ervoor dat het Global Fund volledig gefinancierd wordt? Dan kunnen we 16 miljoen extra levens redden en de verspreiding van deze voorkombare ziekten tegenhouden. Dát is het soort gedurfde ambitie dat de wereld nodig heeft.

Vraag minister Kaag om in actie te komen, zodat de vooruitgang die we hebben gemaakt, niet ongedaan wordt gemaakt. Sluit je aan bij de oproep om het Global Fund volledig te financieren.

Beste minister Kaag,


We dringen aan op uw extra inzet in de strijd tegen aids, tuberculose en malaria. Dat is een strijd die we kunnen winnen — maar alleen als iedereen een steentje bijdraagt. Ik doe in elk geval mee. En u? Steunt u de volledige financiering van het Global Fund? Om zo te helpen 16 miljoen levens te redden, en ons dichter bij een wereld te brengen die voor altijd vrij is van aids, tuberculose en malaria?

signer
signer
Vous avez désactivé JavaScript sur votre navigateur. Sans JavaScript, il se peut que notre site Internet ne fonctionne pas correctement.

politique de confidentialité

En signant, vous acceptez les conditions de service de Care2
Vous pouvez gérer vos abonnements à tout moment.

Vous ne parvenez pas à signer cette pétition ?? Faites-le nous savoir.