Roep overheden op om te investeren in de toekomst van ieder kind

Scholen die hun deuren sloten, problemen die opdoken tijdens het leren thuis: we ondervonden allemaal de impact van covid-19 op het onderwijs van onze kinderen. Ieder kind verdient een leven vol kansen, te beginnen met de kans om te leren.

Zelfs vóór de pandemie kon maar liefst 90 procent van de tienjarigen in lage-inkomenslanden niet lezen en geen eenvoudig verhaaltje of korte schooltest begrijpen. Door covid-19 worden dat er nog meer - en vooral meisjes glippen door de mazen van het net. Dat is een ramp voor de toekomstige generaties, tenzij we nu in actie komen.

Tijdens de volgende maanden komen wereldleiders bijeen om een wereldwijd akkoord te bereiken over deze leercrisis. Dit is onze kans om investeringen in kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen te verzekeren, of ze nu in Amsterdam wonen of in Nairobi.

Samen zorgen we ervoor dat de kinderen van vandaag kunnen worden wat ze willen. Zet daarom ook jouw naam onder onze petitie waarin we wereldleiders oproepen om prioriteit te geven aan onderwijs.
Beste wereldleiders,

Zet u alstublieft in voor morgen, door vandaag de ongeletterdheid bij tienjarigen wereldwijd uit te roeien, zodat deze jongeren kunnen leren en groeien. Bescherm en verhoog de onderwijsbudgetten en financier het Global Partnership for Education, zodat de meest kwetsbare kinderen, onder wie meisjes, niet achterblijven.
signer
signer
Vous avez désactivé JavaScript sur votre navigateur. Sans JavaScript, il se peut que notre site Internet ne fonctionne pas correctement.

politique de confidentialité

En signant, vous acceptez les conditions de service de Care2
Vous pouvez gérer vos abonnements à tout moment.

Vous ne parvenez pas à signer cette pétition ?? Faites-le nous savoir.