Žádáme předání kontroly epidemie covidu-19 v ČR do rukou Spolkové republiky Německo

  Česká republika patří dlouhodobě mezi státy nejhůře zvládající pandemii covidu-19.
  Zřejmým viníkem je Vláda ČR, která nezodpovědně nakládá s veřejným zdravím občanů z důvodu zájmů podnikatelského sektoru, který se snaží opatření proti šíření covidu-19 zmírňovat a uvolňovat.
  ČR dlouhodobě může za zhoršení epidemiologické situace v sousedních státech, zvláště v Německu a Polsku - v těchto státech za druhou a dalšími vlnami epidemie majoritně stojí právě špatná situace v ČR, která "exportuje" covid-19 do sousedních států.
  Spolková republika Německo patří ke státům nejlépe zvládající pandemii covidu-19 v EU, zejména v počtu nakažených a počtu smrtí na covid-19 na 1000 obyvatel.
  Proto žádáme odstup Vlády ČR a veškerých souvisejících orgánů z kontroly epidemie covidu-19 v ČR a předání kontroly do rukou Spolkové republiky Německo za účelem zastavení zhoršování epidemiologické situace jak v ČR, tak v celé střední Evropě.
  MZČR a Vláda ČR nezvládá epidemii covidu-19 v ČR ani vakcinaci.
  ČR je jeden z nejméně proočkovaných států v EU na 1000 obyvatel a místo očkování potřebných se očkují zkorumpovaní majitelé pojišťoven a ředitelů ústavů řešící vakcinační logistiku.
  Nedávná událost -V ČR byla potvrzená nová britská mutace covidu-19, která je podle studií o 45-65% nakažlivější než aktuální nejrozšířenější mutace covidu-19 ukazuje na urgentnost a katastrofálnost situace.
  Podepište petici a zabraňte tisícům zbytečných obětí na koronavirus.
  Předání kontroly epidemie do rukou německým epidemiologům je jediné reálné a rozumné řešení aktuální krize.
  Vyřešte problém a přidejte svůj souhlas pod naší petici.
  Firma la petizione
  Firma la petizione
  JavaScript è disabilitato. Il nostro sito potrebbe non funzionare correttamente.

  politiche sulla privacy

  Firmando dichiari di accettare i termini del servizio di Care2
  Puoi gestire le tue iscrizioni e-mail in qualsiasi momento.

  Problemi nel firmare? Contatta il nostro staff.