Saudi Arabia Government Should STOP Cruelty to Animals During Slaughter

  • van: Anonymous
  • ontvanger: Saudi Arabia Government

This short video shows the cruelty to animals in Saudi Arabia It is horrible and brutal act during slaughtering for Arafat feast This must be stopped immediately Its really disgusting and Scary.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..