Slaughtered Faroe Island dolphins

  Why the huge number of dolphins killed? It was greedy and horrific. We are past accepting excuses for this type of horrendous slaughter.

  We ask that limits and laws are set in place, and these limits are adhered to, or fines are exacted from those who break them.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..