Increase Production of Hemp Products and Plant More Hemp in Canada to Decrease Carbon Omissions

  Save Our Trees
  Due too climate changes Canada is one of the highest contributors to co2 emissions. In order to obtain Canadians goals promised to the United Nations to cut emissions 40 to 45 percent by 2030 I propose that we plant more hemp trees and produce more hemp products by doing so we will be able to reach our United Nations goals save what is left of our forests and produce environmentally friendly and cost effective products that we use everyday.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..