Restore Anti-Poaching Units in Botswana!

Botswana was recognized around the world as a leader for elephant conservation until Anti-Poaching Units were removed from their borders. Because of this, an elephant massacre occurred in Botswana on September 3rd, 2018.
During this massacre, 87 elephants were killed, most of them "Great Tuskers" - older elephants with larger tusks, which are prized by poachers. Only 50 Great Tuskers remain in the wild.
Had Anti-Poaching Units not been removed, this massacre would never have occurred, or would have been tolerated well.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..