Save Dutch Otter from being Killed by Cars!

  • van: Margherita Bandini
  • ontvanger: Mr. Han Weber, Provincial Executive for Nature and Recreation

The Province of South Holland has decided not to give any funding to create otter tunnels under a busy road in the Nature Reserve Nieuwkoopse Plassen, not far from Amsterdam. Otters have recently settled here and reproduced several times. This area is slowly but steadily becoming a stronghold for otters in the busy west of the Netherlands, called the Green Heart.


Let's make sure the otters there aren't killed on the road that crosses the reserve, but can travel safely to all parts of the Nature Reserve!


Otters are using the otter tunnels successfully in other parts of The Netherlands. The Province of South Holland should be proud of having otters and do all what is necessary to keep them safe in this beautiful area!

Aan mr. H. Weber, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland voor Natuur en Recreatie


Geachte heer Weber,


Met grote teleurstelling vernam ik in een krantenartikel dat de Provincie Zuid-Holland heeft besloten geen subsidie te willen verlenen voor de aanleg van otter tunnels onder de Uitweg bij de Nieuwkoops Plassen.


Deze beslissing heeft inmiddels geleid tot ongeloof en groot onbegrip bij natuurbeschermers en burgers in binnen- en buitenland. Door middel van deze petitie en dit schrijven hopen wij uw Provincie op andere gedachten te brengen.


Zoals u weet hebben otters zich enkele jaren geleden gevestigd in de Nieuwkoops Plassen en zich daar zelfs een paar keer voortgeplant. Deze feiten zijn het grootste compliment dat uw Provincie zich maar kan wensen voor haar natuurbeleid. Otters kunnen alleen maar goed gedijen in natuurgebieden met een hoge kwaliteit van natuurwaarden. Daarnaast begint het gebied zo langzamerhand een belangrijk kerngebied te worden voor otters in Nederland, hetgeen eveneens van nationaal en zelfs internationaal belang is.


Het is duidelijk geworden dat het voorkomen van de otter in het gebied onder de lokale bevolking als erg belangrijk gezien wordt. Men is er trots op. De otter werd zelfs gebruikt in de lokale verkiezingsstrijd en beroepsvissers pasten uit eigen initiatief hun fuiken aan om otters niet te laten verdrinken.


Geen vervolg geven aan een definitieve oplossing voor de verkeersgevaarlijke situatie voor otters zal onherroepelijk gaan leiden tot een lokaal uitsterven en betekent daarmee een aderlating voor de biodiversiteit, die uw Provincie zo hoog in het vaandel heeft staan.Tevens verplichten de EU habitatrichtlijnen het nemen van dergelijke maatregelen voor deze beschermde diersoort. In 2 gerechtelijke procedures tegen de Staat der Nederlanden werden wij hierover herhaald in het gelijk gesteld.


Ik spreek hierbij de hoop uit dat het Provinciaal Bestuur van de Provincie Zuid-Holland de huidige beslissing zal herzien en dat ik over niet al te lange tijd aanwezig zal mogen zijn bij de feestelijke opening van deze zeer noodzakelijke otter tunnels.


Met vriendelijke groet,


drs ing. A.W.J.J. de Jongh, directeur Stichting Otterstation Nederland, Nederlands vertegenwoordiger IUCN/SSC Otter Specialist Group

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..