Demand water companies taken to task over spillages into our rivers and lakes

  water companies are causing effluent spillage's into our rivers and lakes and expect the customers to pay for their mistakes by increasing the water bills , make them pay for their own incompetence
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..