Botswana: Put a Permanent Ban On Trophy Hunting around National Parks Now!!!!!!

  • van: Jad Abou Zaher
  • ontvanger: Department of Wildlife and National Parks Botswana

Animals should not be subject to trophy hunting, and they deserve the same rights we do. Trophy hunting does not help conservation efforts, and should be banned once and for all!!!

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..