Stop Littering!

  We found a cigarette butt on our Elementary School’s property and we didn’t like it. Littering is gross and harmful to the environment! We want to help clean up the world, starting with Pittsfield. Please provide more outdoor trash cans and recycle bins so people can throw their trash away properly. Thank you!
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..