Stop the use of Round up in Windsor Foothill Community

The facts are in the pesticide "Round up" that is widely used is carcinogenic and dangerous to our residents and pet's well beings. While many if not all cities in Sonoma County including the city of a Windsor have made the change to a safe pesticide alternative this does not include HOA communities. Please sign this petition to let the Foothill neighborhood board of directors know that their resident's do not want these dangerous chemicals used in our community.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..