DEMAND A MORATORIUM AND STOP THE WOLF PIPELINE IN TAZEWELL COUNTY

  This pipeline is dangerous. It will be running on the south side of Normandale, past the prison, on the south side of Midway, through South Pekin, and near Rankin and South Pekin schools. If it ruptures, it can kill everything within 1 1/2 miles. We Do Not want the pipeline in Tazewell County.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..