Request a cleanup in your country!

  Soon there will be more plastic than fish in the ocean. Turtles mistake plasic bags for jellyfish, birds are eating microplastics and dying, and mammals are losing their homes due to deforestation. Sign this petition if you care about animals and the world around you.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..