Revise the laws regarding parental rights

  The parental rights laws in the state of Pennsylvania and in the city of Philadelphia are unfair and corrupt. Many other states allow parents 2 years after adoption to regain custody. Pennsylvania gives parents "the parental death penalty". Many families are damaged and separated instead of being helped and reunited.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..