Let us keep our 48 CEU's in the free market

If you are concerned about the CSIA's decision to require 24 credits (50%) coming from the CSIA's roadshow, in-person at the tech center, SUREFIRE (not all classes on there count), or the NCSG convention, please sign the petition asking them to rescind their decision.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..