A Local Wildlife Reserve for Doxey

Open spaces in the Doxey area are fast disappearing. It is up to us to protect the remaining open space for future generations to enjoy. The land between the Castle View Estate and Doxey road is a haven for wetland wildlife. We call on Stafford Borough Council to designate this area as a Local Wildlife Reserve, and protect it for future generations.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..