We demand the illegal captivity of my father in Oregon be stopped immediately

My Father Ellis R. Haikey has been denied communication to other family members, denied his right to be a member of the Muskogee Creek Nation of Oklahoma, but importantly be able to see his sons before he passes.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..