Demand a Moratorium and stop the CO2 Pipeline in Tazewell County

  The Wolf Carbon Solutions Pipeline will run on the south side of Normandale, past the prison, o the south side of Midway and through South Pekin. It will be in close proximity to Rankin and South Pekin Schools. If it ruptures, it is deadly to everything within 1 1/2 miles. Please sign to help us stop this!!!!!!
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..