FedEx Commits to Carbon-Neutral Operations by 2040, Let's Encourage Them!

FedEx has stated that they are committed to;

"By 2040, the entire FedEx parcel pickup and delivery (PUD) fleet will be zero–emission electric vehicles", this is among other efforts across the company to reduce the FedEx carbon footprint dramatically.

FedEx has also pledged $100 million to Yale University to help establish the Yale Center for Natural Carbon Capture.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..