Demand for Lexington Plastic Surgery to cease and desist victimization of patients

Lexington Plastic Surgery has scammed many patients of their money and an investigation by the State Medical Board should be done.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..