Prosecute Guy Gorney of Manhattan, Illinois For Killing A Sleeping Lion

This trophy hunter killed a sleeping lion! This is cruel and inhumane. He is a disgrace to the human race, a coward, and heartless person. No one should take any life human, animal, or any of God's creatures.

Trophey hunting should be illegal!

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..