The slaughter of Faroe Island dolphins.

  The greedy, horrific slaughter of hundreds and hundreds of dolphins, as well as pregnant females. We are past accepting and letting this type behavior go unchecked on the planet. Nothing has been done for years, and now this horrific slaughter.

  Laws and limits need to be set. Fines for the laws broken.

  The citizens of the planet are watching the Faroe Islands.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..