Department of Environmental Affairs

  • van: Glenn Byrnes
  • ontvanger: United States Congress and The President of the United States

Whereas the protection of the Earth's environment has become an urgent priority in the United States since the 1960s,

and whereas the Environmental Protection Agency (EPA) was established on December 2, 1970, to address this issue,

and the United States government needs to do more in order to protect the Earth's environment.

Therefore, we the undersigned request that the United States Government reorganize the EPA into a Cabinet-level office known as the Department of Environmental Affairs in order to address the issue of the Earth's Environment better,

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..