Demand for Death Penalty for Rapists in South Africa

  Rape has become a norm in South Africa. It is time for us to come together and put an end to this. We demand that the government passes a new law that rapists will be put on death row.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..