Objection to land use change at 317 Sherman Avenue

We, the citizens neighboring the proposed land use change at Sherman Avenue object to the proposed rezoning.  After devasting denuding of our area during hurricane Michael, we wish to save the few natural lots remaining.  We do not want to clear and develop this lot for up to six workforce housing units. City owned property only two block away is left in disrepair: see photo.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..