I am a Palestinian child, what did I do to get killed?

  The crimes and massacres committed by the Israeli army against the children and women of Palestine are the most violent in the history of humanity. Genocide, terrorism, the destruction of hospitals and schools, the destruction of all the innocent dreams of these children. What is your fault that you are Palestine?
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..