STRANGE MAGIC 2

  • van: Patrick Johnson
  • ontvanger: George W. Lucas, Gary Rydstrom, Lucasfilm Animation, Industrial Light & Magic, Touchstone Pictures, Lucasfilm Ltd.

We need a continuation of the film Strange Magic!!

Strange Magic is an extraordinary animation that has been wronged without reasons, but it does not deserve to be forgotten.

We love everything in strange magic, such a beautiful animation, with so many invaluable values ​​about love. So we asked LucasFilm to do a Strange Magic sequence showing Bog King and Marianne together, in addition to the other characters of course.

We can not forget the actors Alan Cumming, Evan Rachel Wood, Meredith Anne Bull, among others, who did a BRILLIANT job lending their voices to the characters of the film.

PLEASE do not let this story die!

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..