"Dump" Plastic in South Florida

South Florida is an international melting pot that welcomes people from all over the globe. It is our responsibility as mankind to combat the pollution in our oceans and our communities within the food and beverage business by a large percantage. Let us come together to limit the amount of waste that is neglecting our natural habitat. Your vote counts!

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..