Stop de asielstroom NU! - Stop European immigration NOW!

Onder druk van 'Mutti Merkel' wordt Europa momenteel overspoeld door moslims, met maar één doel: het verspreiden van de islam. Onze Europese en nationale leiders hebben zich afgekeerd van hun eigen bevolking en lijken wel geobsedeerd door deze intolerante en gevaarlijke ideologie die zich als een virus over heel het Westen verspreidt. Zowat alle politici en officiële media steunen de ongecontroleerde invasie van islamitische asielzoekers (of moedigen die zelfs aan, zoals Merkel). De weerstand zal dus van de bevolking zélf moeten komen.
Oost-Europa, dat een geschiedenis heeft van gewelddadige onderdrukking, door het communisme én door de Turken, reageert op de enig mogelijke manier om dit oprukkende gevaar te keren. Maar de Oost-Europeanen hebben dan ook leiders die opkomen voor hun volk, hun (verworven) vrijheid en hun cultuur.
In West-Europa hebben we alleen maar een laffe en collaborerende elite, met Merkel voorop, die ons zonder slag of stoot uitlevert aan ‘de religie van de vrede’, die overal waar ze zich vestigt niks anders dan dood en verderf zaait. 
Onze EU-leiders lijken niet voor rede vatbaar en zadelen niet alleen de huidige Europese burgers, maar vooral de toekomstige generatie(s) op met gigantische problemen en islamisering.
Wie écht op de vlucht is voor oorlog en geweld (zoals het merendeel van de christenen of de Jezidi's) moet uiteraard worden geholpen. De overgrote groep van 'vluchtelingen' bestaat echter uit jonge islamitische mannen. Ze voelen zich zogezegd niet meer veilig in hun eigen (islamitisch) land, maar het eerste wat ze doen wanneer ze hier zijn is méér islam eisen. Kijk maar naar wat er gebeurt in zowat alle Duitse asielcentra (verkrachtingen, geweld tegen 'ongelovigen', onderlinge gevechten, eisen zoals halalvoeding en shariawetten, enz.)
Dit soort asielzoekers is helemaal geen verrijking zoals de elite en de leugenpers ons willen doen geloven, maar vormt een extreme bedreiging voor onze cultuur en vrijheden. Zij willen onze wetten niet erkennen en weigeren zich te integreren. Dat er zich onder hen heel wat geradicaliseerde jihadisten bevinden, is zeker.
Wie vindt dat het zo niet langer kan en dat de open-deur-politiek van Europa uiteindelijk alleen maar chaos, geweld en (burger)oorlog zal veroorzaken, gelieve deze petitie te ondertekenen.

Stop the uncontrolled immigration in Europe, caused by our European leaders and by German Cancelor Angela Merkel in particular. Most of these 'refugees' are islamic and refuse to accept our laws, culture and values. All they want is móre islam. In almost all German camps for refugees, we see violence against women and so called 'non-believers' (mostly christians and jezidi). If people are really on the run for war and terror, they must - of course - get help, but most of these refugees are in Europe for other reasons. It is well known that among them are radicalized jihadists. A lot of European people are afraid that this will end in chaos, civil war and islamisation.

If you also want that this uncontrolled immigration should stop, please sign the petition.

Update #46 jaar geleden
Beste mensen,

Hartelijk dank voor de ondertekening van deze petitie! Maar zoals u zelf kunt merken, is de belangstelling ervoor erg klein. De meerderheid van de Nederlandse en Vlaamse burgers kijkt blijkbaar liever weg of is bang om zich uit te spreken. Dat is doodjammer, maar het is niet anders. Ik bedank jullie nogmaals voor de moeite en het engagement, en sluit de petitie vanaf vandaag.
Met vriendelijke groet,
Koen Vermeiren
Update #36 jaar geleden
Beste mensen,
Na wat er recent in verschillende Duitse steden is gebeurd, is het wel duidelijk dat de islamitische invasie van zogenaamde asielzoekers een groot gevaar voor ons betekent! Onze leiders beliegen ons, om toch maar niet te moeten toegeven dat zij de problemen - die ze zelf hebben veroorzaakt - al lang niet meer onder controle hebben. Teken daarom deze petitie en deel ze zoveel mogelijk met anderen.
Update #26 jaar geleden
Kom op, mensen, op deze manier halen we nooit het vooropgestelde aantal. Blijf delen!

Come on, people, this way we will never reach our goal. Keep sharing!

Het valt me op hoeveel mensen anoniem tekenen. Dat is ieder zijn goed recht. Maar ik vraag me af waarom. Is de angst voor de islam dan al zo groot?

It strikes me how many people sign anonymous. Of course they have the right to do so. But I wonder why. Is the fear for islam really that big?
Update #16 jaar geleden
Hartelijk dank aan iedereen die deze petitie al heeft ondertekend. Op slechts enkele dagen tijd hebben we de eerste 1000 handtekeningen bereikt! Blijf de petitie delen a.u.b. We zijn er immers nog lang niet.

Thank you very much to everyone who signed this petition up till now. In only a few days time we have reached the first 1000 signatures. Keep sharing this petition, please. We still have a long way to go.
petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..