Demand Nike to remove Panamanian mola print off Puerto Rican inspired shoe

Nike is getting ready to launch a shoe they claim is inspired by Puerto Rico to celebrate their culture and have used the Panamanian Kuna Indian mola print all over it.

This is in no way acceptable, and is an insult to The Panamanian culture and history.

Please help us by signing this petition to get this print removed off this shoe or to have the Panamanian flag placed on it and not Puerto Rico.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..