Petition to help the International Students

  International students deal with many responsibilities that include attending classes, paying tuition, and paying rent. To deal with this, most of their time goes into working multiple jobs which leaves them with no time to study or take care of themselves which can lead to deeper issues. To fight this, this is a petition for USF to provide some sort of financial support such as increasing scholarships.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..