Alta Lake is a treasured recreational resource

Alta Lake is a treasured recreational resource that provides important benefits to the people of our state. We request that the Washington State Department of Parks and Recreation continue to provide financial and operational assistance toward maintaining healthy lake levels at Alta Lake.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..