light pollution

  Artificial light at night is profoundly altering natural light cycles, particularly as perceived by many organisms, over extensive areas of the globe. This alteration comprises the introduction of light at night at places and times at which it has not previously occurred, and with different spectral signatures.
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..