Impeach J.B priztker

  Mr. Pritzker is taxing Illinois residents out of there homes. People are being forced to leave because it's no longer affordable to live in Illinois. If Illinois is broke now, how broke will it be when It no longer has any residents?
  petitie tekenen
  petitie tekenen
  Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

  privacybeleid

  Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
  U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

  Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..