OUR BODIES SHOULDN’T PROVOKE YOU!; END DRESS CODE

  Within St. Roch Catholic Secondary School, there is a prevlant dress code issue that is remotely sexist and has an underlying racist problem that has steamed from negative stearotypes.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.