Let K-Pop Idols Have Some Rest!

  There are so many K-Pop idols who are being overworked and getting ill. I believe there needs to be a period of time for these people to have a break and rest their minds and bodies.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.