No more egg ball haircuts for Kyungsoo

  SM needs to stop doing him wrong wtf SM give ur votes and stop this now
  Sign Petition
  Sign Petition
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.