Revise the laws regarding parental rights

  The parental rights laws in the state of Pennsylvania and in the city of Philadelphia are unfair and corrupt. Many other states allow parents 2 years after adoption to regain custody. Pennsylvania gives parents "the parental death penalty". Many families are damaged and separated instead of being helped and reunited.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.