Stop Dogs From Entering Grocery Stores

  Animals are unsanitary, and the law protects the national food supply from contamination from dog drool, urine, feces and other material that dogs carry on their coats and paws and might leave behind on store shelves or counters.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.