STOP PARENTS FROM filling police reports against liberty's for LGBTQ kids books

That parents complained to a librarian for not taking LGBTQ books off the shelf and filed a police report 

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.