Support Amber Heard, Aquaman 2

  How many of you have hit or hurt somebody else in your life? How many of you can admit that your human and aren't perfect? How about letting Amber Heard play the role in Aquaman 2, Not because of her life but because of her skills as an actress. Why judge people when you yourself do not want to be judged?
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.