Censure commissioner Douglas Underhill

  Commissioner Underhill continues to bad mouth the very county he was elected to serve as well as his peers, fellow board members and the citizens at large. His unprofessionalism and lack of good character make it necessary for the other county commissioners to censure him ASAP!
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.