Football at school.

  My school in Wisconsin will not let us play football if it's snowing they don't let us play football on the snow even if we have snow pants or boots on. So then we all decide to play on the blacktop which for some reason they refuse to let us do please help us!!
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.