Make a spin of series for the Akatsuki

  Many of us felt some type of way when all the Akatsuki members died. They deserve to have their own series. Many us fans are not happy how so of them never got backstories. We just sit there and wonder why did they turn evil. Also a lot of Naruto fans are not happy with Boruto but if we got a spin off we would be more satisfied.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.