Demand that Fox News fire Sean Hannity, Laura Ingraham, Mark Levin,Jeanine Pirro, and Jesse Waters

All the Fox News hosts: Sean Hannity, Laura Ingraham, Mark Levin, Jeanine Pirro, and Jesse Waters spew anti immigrant rhetoric and stoke the great replacement theory: a white supremacist manifesto that believe the white population in the United States is being replaced and their rhetoric has resulted in anti immigrant hate crimes

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.