Get that “Mental Health Day” post-Super Bowl!

If the Titans are in the Super Bowl, Mayor Cooper should declare a Metro Nashville holiday and encourage all Nashvillians to celebrate an NFL Championship (or possibly mourn what could have been) on Monday, February 3rd, 2020!

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.