JV for Brian!

Based on certain circumstances and other actions of varsity players,Brian Arrington has been asked to play varsity. But due to the comparison of the way the JV and varsity seasons are going, we believe that it is only right that Brian Arrington be moved down to maximize the chances of JV winning a district title
Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.